Obserwacja temperatury wód oceanicznych może pomóc w walce z pożarami, które w okresie suszy niszczą amazońskie lasy - sugerują amerykańscy badacze. Wykryli oni związek pomiędzy ciepłym prądem morskim El Ninio a pożarami we wschodniej Amazonii.

Naukowcy doszli do wniosku, że indeks temperatur mas wodnych pacyficznego prądu El Nino, jest ściśle powiązany z pożarami, które co roku trawią amazońskie lasy. Różnice temperatur chłodnego prądu La Nina wiążą się z kolei za ogień pojawiający się w południowej i południowo-zachodniej Amazonii.

Połączenie tych dwóch wskaźników pomoże w stworzeniu niezawodnego systemu wczesnego ostrzegania, który precyzyjnie określi najbardziej zagrożone pożarem miejsca. Kontrolowanie ognia jest niezbędne dla zachowania różnorodności biologicznej oraz zasobów węgla w leśnych ekosystemach i na amazońskiej sawannie.