Bez nich nie byłoby smartfonów, komputerów czy globalnego internetu. To ich osiągnięcia wspomagają diagnozowanie nowotworów czy rozwój fotowoltaiki. Polscy fizycy od ponad 100 lat uczestniczą niemal w każdym znaczącym międzynarodowym przedsięwzięciu badawczym i odnoszą sukcesy wraz z kolegami z całego świata – mówią prof. Andrzej Wysmołek z Uniwersytetu Warszawskiego i dr inż. Krzysztof Petelczyc z Politechniki Warszawskiej, organizatorzy tegorocznych setnych obchodów powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Wynalezienie wydajniejszej baterii, bardziej ekologicznego napędu, lżejszych i tańszych w produkcji i eksploatacji materiałów to Święty Graal każdej dziedziny światowej gospodarki. Polscy fizycy nieraz udowodnili, że to ich wkład badawczy daje podwaliny pod postęp naukowy całego świata.

Obchodzone w tym roku stulecie Polskiego Towarzystwa Fizycznego to okazja, by przypomnieć i podkreślić, jak ważne są polskie odkrycia i dokonania w dziedzinie światowej fizyki. Naukowcy opowiedzą o tym podczas październikowego Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich, który odbędzie się w dniach 16-18 października w formule hybrydowej. To święto fizyków i święto pasjonatów fizyki. Przez trzy dni będzie można wysłuchać ponad 20 wystąpień i przejrzeć wyniki ponad stu badań, które będą zaprezentowane w formie e-plakatów. Wszystko odbywać się będzie zarówno w miejscach niezwykle ważnych dla historii Polskiego Towarzystwa Fizycznego, jak i online - podkreśla prof. Andrzej Wysmołek z Wydziału Fizyki UW. Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizycznego jest otwarty dla publiczności. Więcej>>>

Program zjazdu przedstawi osiągnięcia fizyki w Polsce w pigułce. Pierwszego dnia będzie najbardziej uroczyście. Przyznamy nagrody, wręczymy medale, odsłonimy tablicę upamiętniającą powstanie Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Tego dnia odbędziemy symboliczną podróż historyczną, podczas której profesorowie: z Warszawy, Krakowa, Poznania, Torunia oraz Wrocławia opowiedzą nam o początkach PTF w Polsce. Drugi dzień zaplanowaliśmy w formule popularnonaukowej. Zapraszamy do wysłuchania 13 wystąpień dotyczących najbardziej aktualnych zagadnień dotyczących fizyki. Każde wystąpienie potrwa 30 minut i będzie mieć atrakcyjną formę - mówi prof. Jerzy Garbarczyk z Politechniki Warszawskiej. Trzeci dzień wydarzenia będzie o tym, jak uczyć fizyki w szkole. Zaprezentujemy przykładowe eksperymenty, które można wykorzystywać podczas lekcji z uczniami. Zaplanowaliśmy też tzw. bazar dydaktyczny w przestrzeni wirtualnej. Nauczyciele podzielą się tam scenariuszami swoich zajęć - uzupełnia dr inż. Krzysztof Petelczyc z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Jest co świętować, bo świat nauki docenia polskich fizyków - dodaje dr Petelczyc. Najlepszym dowodem jest ranking szanghajski dla poszczególnych dziedzin nauki. Zgodnie z nim od kilku lat Uniwersytet Warszawski jest jednym z 75 najlepszych ośrodków kształcących z fizyki. Wysokie pozycje w rankingach zajmują także Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Wrocławska - mówi dr Petelczyc. Naukowcy przypominają, że nie byłoby powszechności sieci globalnej, gdyby nie procesory, komputery i smartfony oparte na monokryształach krzemu wytwarzanych dzięki metodzie odkrytej przez Jana Czochralskiego z Politechniki Warszawskiej. 

Jednym z najgłośniejszych w ostatnich latach osiągnięć światowej fizyki było wykrycie fal grawitacyjnych przez detektory LIGO i VIRGO. Zjawisko, którego odkrycie nagrodzono w 2017 roku Nagrodą Nobla, zostało przewidziane kilka lat wcześniej przez prof. Andrzeja Trautmana z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W odkryciu fal grawitacyjnych brali także udział naukowcy z zespołu Polgraw wchodzącego w skład kooperacji VIRGO. W sobotę 17 października w godz. 9.15-9.45 będzie o tym mówił prof. Tomasz Bulik z UW.

Polacy uczestniczą w najważniejszych eksperymentach z zakresu fizyki jądrowej i cząstek elementarnych w laboratorium CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych) czy Brookhaven National Laboratory w USA. Brali między innymi czynny udział w odkryciu cząstki Higgsa. W sobotę 17 października w godz. 10.45-11.15 będzie o niej mówił prof. Stefan Pokorski z UW.

Podobnie jest w przypadku eksperymentów dotyczących neutrin, tj. cząstek elementarnych o zerowym ładunku elektrycznym. Polscy fizycy uczestniczyli w przedsięwzięciu naukowym, za które japoński fizyk Takaaki Kajita otrzymał w 2015 roku Nagrodę Nobla. Wykład "Oscylacje neutrin" przedstawi 17 października, godz. 10.15-10.45 prof. Jan Sobczyk w Uniwersytetu Wrocławskiego. 

W sobotę będzie można wysłuchać też następujących wykładów:

 • 09:45-10:15 Spektroskopia, optyczne zegary atomowe i ciemna materia - prof. Roman Ciuryło (UMK w Toruniu),

 • 11:15-11:45 Egzotyczne nuklidy o promieniotwórczość dwuprotonowa - prof. Marek Pfützner (Uniwersytet Warszawski),

  12:00-12:30 Nanotechnologie, fotonika i alternatywne źródła energii - prof. Maria Kamińska (Uniwersytet Warszawski),

  12:30-13:00 Od półprzewodników pół magnetycznych do spintroniki i materii topologicznej - prof. Tomasz Dietl (Instytut Fizyki PAN, Uniwersytet Tohoku, Sendai, Japonia),
 • 13:00-13:30 Informacja kwantowa - prof. Ryszard Horodecki (Uniwersytet Gdański),

 • 13:30-14:00 Fizyka dla polityków - prof. Janusz Hołyst (Politechnika Warszawska),

 • 16:00-16:30 Terapeutyki nowej generacji: czy chemicznie modyfikowane mRNA są największą nadzieją terapii genowej? - dr hab. Joanna Kowalska (Uniwersytet Warszawski)

 • 16:30-17:00 Radioterapia protonowa - od fizyki do medycyny - prof. Paweł Olko (Instytut Fizyki Jądrowej PAN),

 • 17:00-17:30 Pozytonium w fizyce, biologii i medycynie - prof. Paweł Moskal (Uniwersytet Jagielloński).

 • 17:30-18:00 Solaris - promieniowanie X dla fizyki, chemii, biologii i medycyny? - prof. Marek Stankiewicz (Uniwersytet Jagielloński).

Na podstawie materiałów prasowych PTF.