Elektrociepłownia Kielce będzie palić oprócz węgla także zrębkami i brykietami drzewnymi. Zakład wraz ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji oraz 18 gminami w regionie będzie realizować program, który pomoże – wedle zaleceń UE – lepiej wykorzystać paliwo ekologiczne.

Kompleksowy program, którego realizacja zacznie się w latach 2004-2006, ma na celu przede wszystkim stworzyć rolnikom warunki do uprawy roślin energetycznych, a elektrociepłowni możliwość pozyskiwania resztek z drzew z nadleśnictw. Ponadto w ramach tego programu ma zostać wybudowany zakład, który przetwarzałby drewno.

Na uruchomienie projektu potrzeba od 4 do 6 mln euro, ale pieniądze na ten cel ma przeznaczyć Unia, której – jak wiadomo - zależy na ochronie środowiska.

Dodajmy, że w 2010 roku będziemy musieli pozyskiwać już 7,5 proc. energii ze źródeł odnawialnych.

Foto: Archiwum RMF

11:55