Astronomowie Europejskiego Obserwatorium Kosmicznego w La Silla w Chile opublikowali najnowsze zdjęcia mgławicy NGC 3324, która przypomina kształtem ludzki profil. Nazywa się ją czasem Mgławicą Gabrieli Mistral, na cześć chilijskiej poetki, laureatki Nagrody Nobla. Nam jednak profil przypomina bardziej Alfreda Hitchcocka.

NGC 3324 znajduje się w południowej konstelacji Kila (fragmentu statku Argo, którym płynął Jazon), w odległości około 7500 lat świetlnych od Ziemi. Położona jest na północnych obrzeżach chaotycznego środowiska mgławicy Carina, która została wyrzeźbiona przez wiele innych zwartych obszarów formowania się gwiazd. Bogate zasoby gazu i pyłu w obszarze NGC 3324 stały się kilka milionów lat temu źródłem gwałtownych procesów gwiazdotwórczych i doprowadziły do utworzenia kilku jasnych i bardzo gorących gwiazd dobrze widocznych na nowym zdjęciu.

Zdjęcie wykonano z pomocą instrumentu Wide Field Imager na 2,2-metrowym teleskopie MPG/ESO w Obserwatorium La Silla w Chile. Intensywne promieniowanie ultrafioletowe od młodych, gorących gwiazd z NGC 3324 powoduje świecenie obłoku gazowego w wielu barwach. Wiatry gwiazdowe i intensywne promieniowanie wydmuchało też pustą przestrzeń, rodzaj pieczary w otaczającym gazie i pyle.

Najlepszym dowodem na to jest ściana materii widoczna po prawej stronie od centrum zdjęcia. Promieniowanie ultrafioletowe od młodych, gorących gwiazd wybija elektrony z atomów wodoru, które następnie są ponownie przechwytywane, co prowadzi do charakterystycznej poświaty w kolorze purpurowym, gdy elektrony przeskakują przez kolejne poziomy energetyczne, ukazując rozmieszenie lokalnego, rozproszonego gazu. Pozostałe kolory pochodzą od innych pierwiastków, z charakterystyczną poświatą od podwójnie zjonizowanego tlenu, która czyni centralne części zielonkawo-żółtymi.

Na podstawie materiałów prasowych ESO