Kto nas będzie leczył od Nowego Roku? To pytanie cały czas wraca. W niektórych regionach lekarze pierwszego kontaktu wciąż nie podpisali z Narodowym Funduszem Zdrowia kontraktów na przyszłoroczne leczenie.

We Wrocławiu spotkali się wczoraj lekarze zrzeszeni w tak zwanym Porozumieniu Zielonogórskim, którzy zbojkotowali konkurs ofert na świadczenia medyczne ogłoszony przez NFZ. Twierdzą oni, że warunki stawiane przez Fundusz są nadal nie do przyjęcia.

Głównym problemem nie są pieniądze, głównym problemem są zapisy, umowy w warunkach ogólnych i szczegółowych narzucające znacznie więcej obowiązków. Jest to niewykonalne w 2004 roku. (...) Mówimy, że jeśli są środki finansowe takie same, jak w roku 2003 na 2004, to deklarujemy, że za te same środki możemy wykonać podobny zakres umowy, ale na pewno nie taki, jaki stworzyła centrala NFZ - mówi Marek Twardowski, przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego Porozumienia Zielonogórskiego.

Jego zdaniem, najgorsza sytuacja jest w tej chwili w Wielkopolsce, Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.

05:50