„Kosmiczna Opera” – tak nazwano niecodzienne doświadczenie naukowe, które rozpoczęto we Francji. Jego celem jest przechwytywanie niewidocznego gołym okiem kosmicznego promieniowania.

Mniejsze od atomów cząstki elementarne nieustannie „bombardują” naszą planetę z prędkością bliską prędkości światła. Na co dzień ludzkie oko nie jest w stanie zobaczyć tego spektaklu. Przez ponad tydzień będzie to jednak w pewnym stopniu możliwe we francuskiej stolicy, dzięki specjalnym urządzeniom zainstalowanym na jednym z wieżowców.

Czujniki będą przechwytywać kosmiczne sygnały, które następnie przesyłane będą do paryskiego obserwatorium astronomicznego widocznym gołym okiem promieniem laserowym. Może nam się uda przechwycić e-maile od Marsjan - żartują rozmarzeni komentatorzy. Posłuchaj relacji korespondenta RMF FM Marka Gładysza: