Spędzanie długich godzin przed telewizorem i zaniedbywanie aktywności fizycznej w młodym wieku może wiązać się z ograniczeniem zdolności poznawczych w wieku średnim - przestrzegają na łamach czasopisma "JAMA Psychiatry" badacze z San Francisco. Ich wnioski to owoc badań ankietowych i testów, prowadzonych przez ćwierć wieku na grupie ponad 3200 osób. Pokazują one, że brak ruchu u progu dorosłości może ograniczać nasze późniejsze możliwości umysłowe.

Spędzanie długich godzin przed telewizorem i zaniedbywanie aktywności fizycznej w młodym wieku może wiązać się z ograniczeniem zdolności poznawczych w wieku średnim - przestrzegają na łamach czasopisma "JAMA Psychiatry" badacze z San Francisco. Ich wnioski to owoc badań ankietowych i testów, prowadzonych przez ćwierć wieku na grupie ponad 3200 osób. Pokazują one, że brak ruchu u progu dorosłości może ograniczać nasze późniejsze możliwości umysłowe.
Zdaniem badaczy, trzeba uświadamiać młodym ludziom, by unikali siedzącego trybu życia, zanim będzie za późno /DPA/McPHOTO /PAP

Grupa naukowców pod kierunkiem Tiny D. Hoang z Veterans Affairs Medical Center i Kristine Yaffe z University of California w San Francisco przeanalizowała związki między czasem spędzanym przed telewizorem, aktywnością fizyczną a wynikami testów umysłowych.

3247 uczestników eksperymentu w wieku od 18 do 30 lat poproszono o wypełnianie ankiet, w których wskazywali na to, ile czasu spędzają przed ekranem, a ile na czynnościach wymagających aktywności fizycznej. Za osoby oglądające dużo TV uznawano te, które w ponad dwóch trzecich ankiet wskazywały, że siedzą przed telewizorem ponad trzy godziny dziennie. Ćwiczenia fizyczne opisywano z pomocą takich parametrów jak intensywność i czas trwania. Na koniec eksperymentu przeprowadzono u uczestników trzy testy zdolności poznawczych, dotyczące tempa przetwarzania informacji, funkcji wykonawczych i przyswajania informacji słownych.

Okazało się, że u osób oglądających dużo TV (blisko 11 procent badanych) zaobserwowano większą liczbę przypadków słabych wyników testów. Ci, którzy wykazywali niewielki poziom aktywności fizycznej (ponad 16 procent badanych), częściej niż inni odstawali od średniej z wynikami jednego z testów. Z kolei u osób równocześnie spędzających dużo czasu przed telewizorem i mało ćwiczących ryzyko słabych wyników testów było dwukrotnie wyższe niż u innych.

Autorzy pracy zdają sobie sprawę, że pewnym ograniczeniem wiarygodności wyników może być fakt, że opierano się na osobistych wskazaniach badanych, ale uznają, że wnioski wskazujące na związek małej aktywności i przesiadywania przed ekranem z ograniczeniami zdolności poznawczych są wyraźne. Ich zdaniem, trzeba uświadamiać młodym ludziom, by unikali takiego stylu życia, zanim będzie za późno.