Ornitolodzy z północno-wschodniej Polski są zaniepokojeni niewielką liczbą bocianów, które przyleciały z zimowisk w Afryce. Jak szacują, w tej chwili zajętych jest zaledwie 30 proc. bocianich gniazd.

W europejskiej bocianiej wsi Pętowo każdego roku przynajmniej w 20 gniazdach mieszkają ptaki. Teraz bociany zajęły tylko 12 z nich. Pierwsze ptaki przyleciały do Pętowa już miesiąc temu; niestety nie widać kolejnych.

Trasa przelotu z Afryki do Polski jest bardzo długa i powracające ptaki mogło spotkać wiele niespodzianek. Te, którym uda się jeszcze dotrzeć do kraju, nie mają już jednak szans na powiększenie rodziny.