Doktor Ian Wilmut, twórca pierwszego sklonowanego zwierzęcia - owieczki Dolly - otrzymał od władz brytyjskich pozwolenie na przeprowadzenie badań na ludzkich komórkach jajowych. Licencja jaką otrzymał pozwoli mu na przeprowadzenie ludzkiej formy partenogenezy, czyli... dzieworództwa.

W ten sposób rozmnaża się wiele roślin, a także niektóre zwierzęta, na przykład koralowce.

Partenogeneza nie jest możliwa w przypadku człowieka. Ludzki embrion aby mógł powstać potrzebuję zarówno męskich jak i żeńskich genów.

Profesor Wilmut będzie mógł jednak przeprowadzić symulację dzieworództwa, sztucznie doprowadzając do podziału komórki jajowej. Jest to możliwe za pomocą szoku elektrycznego lub przy pomocy środków chemicznych. Powstałe w ten sposób komórki przez kilka dni żyją po czym w naturalny sposób obumierają.

Brytyjscy naukowcy mają nadzieję wykorzystać ten czas na przeprowadzenie dalszych badań, które zgłębiły by zagadnienie ludzkiej płodności a dokładnie sprawdziły skuteczność doskonalonej właśnie metody przyspieszania dojrzewania ludzkiej komórki jajowej.

W przyszłości naukowcy zamierzają wykorzystać swą wiedzę w klonowaniu komórek człowieka, które mogłyby zostać użyte w leczeniu nieuleczalnych schorzeń. Prowadzenie takich doświadczeń jest wciąż w Wielkiej Brytanii nielegalne.

23:35