Bardzo często rodzice wywierają presję na swoje dorosłe dziecko w kwestii wyboru życiowego partnera. Bywa, że nie zgadzają co do tego, kto będzie najbardziej odpowiednim mężem czy żoną. Badacze z uniwersytetów w Bristolu i Groningen postanowili naukowo wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje.

Rodzice wspierają zwykle bardziej (materialnie) te dzieci, którym mniej wsparcia zapewniają ich życiowi partnerzy. I właśnie to prowadzi do konfliktu. Aby lepiej przejrzeć zawiłość tych relacji, badacze stworzyli komputerowy model, pozwalający symulować ewolucję zachowania rodziców, których córka szuka partnera. Wynika z nich, że rodzice zwykle widzieliby u boku córki zięcia bardziej troskliwego i zapewniającego większe wsparcie, niż wybrałaby sama ich latorośl. Kiedy rodzice rozdzielą swoje zasoby po równo między wszystkie dzieci, wtedy oceny rodziców i dzieci (dotyczące partnerów dzieci) powinny stać się zbieżne. Kiedy jednak rodzice przekażą jednemu z dzieci mniej, niż innym, konflikt narasta.

Konflikt związany z zasobami rodziców jest kluczem do zrozumienia, dlaczego rodzice i dzieci nie zgadzają się odnośnie wyboru partnera. Rodzice są równo spokrewnieni ze wszystkimi swoimi dziećmi, podczas gdy każde z dzieci stawia samo siebie wyżej, niż rodzeństwo. Dlatego też każde dziecko chce dostać więcej niż na nie wypada przy równym podziale rodzicielskich zasobów, a to oznacza, że dzieci podświadomie poszukują partnera nieco mniej troskliwego niż ten, który byłby idealny z punktu widzenia rodziców - wyjaśnia dr Tim Fawcett.

Jeśli ta nieco zawiła teoria się obroni, pozwoli wyjaśnić intrygujący aspekt ludzkiego zachowania i wyjaśnić pewne różnice między kulturami.

Nasz model pozwala przewidzieć, że konflikt będzie silniejszy, kiedy kontrolę nad zasobami sprawują raczej ojcowie, niż matki, choć to trzeba jeszcze sprawdzić - zauważa główny autor badania, dr Piet van den Berg.

Naukowcy chcą też zbadać preferencje rodziców i dzieci odnośnie różnych cech. Z dotychczasowych badań wynika, że młodzi ludzie, szukając partnera, dużo uwagi zwracają na atrakcyjność fizyczną, zapach i poczucie humoru. Z kolei rodzicom bardziej zależy na społecznej pozycji i dobrym pochodzeniu.

Źródła: Evolution & Human Behavior / Medexpresss