Bułgarscy archeolodzy są przekonani, że odnaleźli w środkowej Bułgarii pozostałości najstarszego europejskiego miasta - donosi serwis internetowy Balkan Travellers. Naukowcy prowadzący prace wykopaliskowe poinformowali o odkryciu pozostałości wielkiej osady, która w okresie 4700-4600 r. p.n.e. zajmowała obszar o powierzchni ponad 100 tys. metrów kwadratowych.

Odkrycia dokonał zespół archeologów pod kierunkiem Jasena Bojadżijewa na stanowisku koło wioski Junacyte, położonej nad rzeką Marica w pobliżu miasta Pazardżik - stolicy obwodu o tej samej nazwie. Archeolodzy odnaleźli pozostałości rozległych fortyfikacji otaczających twierdzę, znajdującą się w najwyżej położonej części osady, na które składały się dwie linie wałów obronnych o szerokości i wysokości 5 metrów, przedzielonych głębokim rowem.

Zabudowania osady rozciągały się daleko poza linię umocnień obronnych, a w obrębie murów archeolodzy odsłonili pozostałości nie tylko domostw, ale także warsztatów rzemieślniczych. Niektóre z odnalezionych artefaktów świadczą o wysokim poziomie umiejętności wytwórczych u mieszkańców osady.

Zdaniem J. Bojadżijewa, znane dotychczas w Europie osady i miasta podobnej wielkości, zaplanowane i wykonane z wielkim rozmachem, pochodzą z okresów znacznie późniejszych, np. z okresu klasycznego w starożytnej Grecji (VIII-IV w. p.n.e.). Znaleziska na stanowisku Junacyte wskazują, że planowanie urbanistyczne w postaci znanej z okresu średniowiecznej Europy istniało już kilka tysięcy lat wcześniej.