Ataki komputerowe są coraz groźniejsze i powodują coraz większe straty - ocenia amerykańska firma TruSecure, zajmująca się bezpieczeństwem w Internecie. Koszt przywrócenia sprawności zaatakowanego systemu wzrósł w ciągu roku o 25 proc.

Według sondażu, przeprowadzonego wśród 300 firm z całego świata – z których każda dysponuje siecią złożoną z co najmniej 500 komputerów – mimo coraz większej świadomości zagrożenia, podejmowane kroki zabezpieczające są wciąż nieskuteczne.

Jak się ocenia, koszty przywrócenia do równowagi zaatakowanych systemów w jednej firmie, wzrosły średnio w minionym roku o blisko 25 proc. Teraz wynoszą ok. 100 tys. dol. w przypadku każdego z większych ataków.

Jedną z przyczyn rosnącej podatności systemów na ataki jest rozpowszechnienie

urządzeń bezprzewodowych i programów służących do wymiany plików. Do tego dołącza się także zwyczajne niedbalstwo użytkowników – nie wystarczy dysponować odpowiednim oprogramowaniem, trzeba też poprawnie je instalować i często uaktualniać.

22:55