W nocy z soboty na niedzielę zmarł w Paryżu w wieku 88 lat Henryk Giedroyc, brat Jerzego, założyciela paryskiej "Kultury". W ostatnich latach kierował Instytutem Literackim w Maisons-Laffitte.

Henryk Giedroyc przez blisko pół wieku - od 1952 do 2000 roku - był najbliższym współpracownikiem swego słynnego brata. Za życia twórcy "Kultury" odpowiadał przede wszystkim za stronę administracyjną - organizację prenumeraty i dystrybucję wydawnictw Instytutu. Od 2003 roku, po śmierci Zofii Hertz, był prezesem Stowarzyszenia Instytutu Literackiego "Kultura".

Henryk Giedroyc spocznie w podparyskim Le Mesnil-le-Roi obok innych twórców paryskiej "Kultury": Jerzego Giedroycia, Józefa Czapskiego oraz Zofii i Zygmunta Hertzów. Zgodnie z wolą Henryka Giedroycia, Stowarzyszenie Instytutu Literackiego "Kultura" będzie kontynuować swoją działalność, opiekując się własnymi bogatymi zbiorami archiwalnymi.

Urodzony w 1922 roku w Warszawie, Henryk Giedroyc był najmłodszym bratem Jerzego i Zygmunta. We wrześniu 1939 ze swoim bratem Jerzym opuścił Polskę. Po ewakuacji z Rumunii, jako żołnierz Brygady Karpackiej brał udział m.in. w walkach pod Tobrukiem. Następnie przeszedł cały szlak bojowy w Drugim Korpusie Polskim pod dowództwem generała Władysława Andersa. Po wojnie, przeniesiony do Anglii w ramach Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, zarabiał na życie pracując w fabryce lodów. W roku 1952 dołączył do zespołu "Kultury", przenosząc się do Maisons-Laffitte. Był żonaty z Włoszką, Ledą Pasquali, która zmarła w 2002 roku.

Założony przez Jerzego Giedroycia w 1946 roku Instytut Literacki stanowił jeden z najważniejszych ośrodków wolnej myśli politycznej i literackiej polskiego uchodźstwa niepodległościowego w okresie powojennym. Współpracowali z nim Józef Czapski, Gustaw Herling-Grudziński, Andrzej Bobkowski, Witold Gombrowicz, Marek Hłasko, Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz. Po śmierci Jerzego Giedroycia w 2000 roku miesięcznik "Kultura" wolą "Redaktora" przestał się ukazywać, jednak Stowarzyszenie Instytutu Literackiego "Kultura" działa nadal.