Daleko idąca poprawność polityczna przyświeca nowym zasadom, jakie w regulaminie przyznawania Oscarów ogłosiła Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Zmiany zaczną obowiązywać od 2024 roku.

W regulaminie znajdą się nowe wymagania, jakie będą musiały spełnić filmy, które chcą ubiegać się o jedne z najważniejszych nagród amerykańskiego przemysłu rozrywkowego.

Jak tłumaczy Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej, zmiany stanowią ukłon w stosunku do mniejszości etnicznej czy seksualnej, a także stanowią odpowiedź na skargi dotyczące nierównego traktowania kobiet w przemyśle filmowym.

Jakie kryteria będzie musiał zatem spełnić obraz, który aspiruje, by otrzymać nominację Oscara w kategorii najlepszy film? Produkcja będzie musiała spełnić dwa z czterech poniższych standardów:

- Standard A: dotyczy on tzw. reprezentacji na ekranie tematów i motywów narracyjnych. Jest podzielony na trzy kryteria i zostanie spełniony, jeśli choć jedno z wyznaczonych kryteriów zostanie wykorzystane w filmie.

Kryterium pierwsze: dotyczy aktorów w rolach głównych i dużych rolach drugoplanowych - przynajmniej jeden z aktorów musi przynależeć do mniejszości etnicznych;

Kryterium drugie: dotyczy obsady filmu - 30 proc. aktorów drugo- i trzecioplanowych musi reprezentować konkretne grupy (czyli kobiety, LGBT, mniejszości rasowe i etniczne ludzi z niepełnosprawnością fizyczną)

Kryterium trzecie: określa ono główny wątek fabularny - przynajmniej jeden ma dotyczyć grup mniejszościowych.

- Standard B: jest on związany z ekipą filmową. Tu także musi zostać spełnione jedno z trzech kryteriów.

Kryterium pierwsze - ekipa filmowa: dotyczy castingu, zdjęć, muzyki, kostiumów, reżyserii, montażu, fryzur, charakteryzacji, produkcji, scenografii, dźwięku, efektów specjalnych i scenariusza - co najmniej dwa z tych działów muszą być reprezentowane przez wymienione wyżej grupy (kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBT i ludzie z niepełnosprawnością fizyczną). Do tego co najmniej jeden z tych działów musi być kierowany przez osoby reprezentujące mniejszości rasowe bądź etniczne - czytamy na Onecie.

Kryterium drugie: czyli inne istotne role; przynajmniej sześć osób niższego szczebla ekipy powinno być reprezentacją mniejszości rasowych i etnicznych - podaje portal;

Kryterium trzecie - dotyczy składu ekipy filmowej i wymaga, by co najmniej 30 proc. ekipy stanowiły kobiety, osoby reprezentujące mniejszości rasowe i etniczne, osoby LGBT oraz ludzie z niepełnosprawnością fizyczną.

- Standard C - dotyczy obecności w branży i produkcji. Tu muszą tu spełniać oba warunki:

Kryterium pierwsze - duże studia i dystrybutorzy muszą mieć stały program płatnych staży w różnych działach skierowane do osób z tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, głuchonieme zaś małe studia i niezależni dystrybutorzy muszą mieć co najmniej dwie osoby na płatnych stażach reprezentujące którąś z powyższych grup - podaje Filmweb.

Kryterium drugie - studia, dystrybutorzy, firmy finansujące produkcję filmów muszą oferować programy szkoleń i rozwoju umiejętności osobom reprezentującym te grupy: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące - czytamy na portalu Filmweb.

- Standard D - został on poświęcony został tzw. komunikacji z widownią. W zespołach zajmujących się szeroko pojętym marketingiem muszą znajdować się kobiety, mniejszości rasowe i etniczne, osoby LGBT oraz ludzie z niepełnosprawnością fizyczną. Ludzie z tych grup muszą też zajmować kierownicze stanowiska - podaje Onet.