W Dreźnie ponownie jutro zostanie otwarte muzeum pisarza Józefa Ignacego Kraszewskiego. To właśnie w tym mieście Kraszewski żył na wygnaniu w latach 1863-1885. Muzeum to jest jedynym polskim muzeum na terenie Niemiec.

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Dreźnie - jedyna polska placówka muzealna w Niemczech - powstała w 1960 roku. Władze miasta Drezna udostępniły dom Kraszewskiego, a ekspozycję przygotowało Muzeum Adama Mickiewicza w Warszawie - obecne Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Wystawę zmieniano w 1976 r., 1987 r. i - po generalnym remoncie budynku - w 2001 roku. Przygotowane przez Muzeum Literatury ekspozycje prezentowały życie pisarza przeplecione z polskimi i europejskimi wątkami historycznymi i artystycznymi.

W grudniu 2011 roku, w związku z brakiem możliwości przedłużenia zgody na wywóz czasowy obiektów za granicę, eksponaty stanowiące depozyt Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza zostały przetransportowane do Polski. Powodem był fakt, że ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku przewiduje możliwość wypożyczenia dóbr kultury starszych niż 50 lat maksymalnie na pięć lat. Wypożyczone w większości z warszawskiego Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza eksponaty w Dreźnie pokazywane były od lat 60. XX wieku.