To projekt dla amatorów, którzy marzą o tym, by wystąpić na scenie. Nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Poszukiwane są grupy młodzieży w wieku od 13 do 16 lat, grupy seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Teatralny Pasjans to projekt pomagający nawiązać dialog między trzema grupami społecznymi - seniorami, młodzieżą szkolną oraz osobami z niepełnosprawnościami - łącznie 9 grup z województwa pomorskiego, których zadaniem jest przygotowanie 9 spektakli teatralnych opartych o dzieła Szekspira: "Romeo i Julia", "Makbet" oraz "Hamlet". Każda grupa amatorów będzie pracować nad adaptacją swojego tekstu z profesjonalnym reżyserem - tłumaczy Marta Nowicka, koordynatorka projektu w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

Odbędą się kilkumiesięczne warsztaty, których efektem będzie finałowy pokaz na scenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Każdego dnia będą prezentowane trzy odsłony tego samego tekstu (w wykonaniu 1 grupy seniorów, 1 grupy młodzieży i 1 grupy osób z niepełnosprawnościami). Uczestnicy projektu będą mieli okazję wzajemnie obejrzeć swoje spektakle, zobaczyć w "swojej roli" kogoś całkiem od siebie innego, a następnie wziąć udział w moderowanym przez psychologów spotkaniu - podczas którego poznają się ze sobą i wymienią doświadczeniami.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wyżywienie podczas szkoleń oraz przeglądu finałowego. Na finał projektu organizowane są też transporty i ułatwienia dla osób o specjalnych potrzebach.

Do udziału w projekcie zaproszone są:
- grupy seniorów
- grupy uczniów (13-16 lat) z nauczycielem prowadzącym
- grupy osób z niepełnosprawnościami

Grupa może liczyć maksymalnie 15 osób. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 maja 2024. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 20 maja 2024.

GTS jest częścią gdańskiego programu edukacji: Edukacja do Kultury.