Manuskrypt Williama Szekspira o obronie uchodźców ze sztuki „Sir Thomas Moore” trafił do sieci. Jego digitalizacji podjęła się Biblioteka Brytyjska w Londynie. Jest jedynym fragmentem tej sztuki, który ocalał.

Manuskrypt Williama Szekspira o obronie uchodźców ze sztuki „Sir Thomas Moore” trafił do sieci. Jego digitalizacji podjęła się Biblioteka Brytyjska w Londynie. Jest jedynym fragmentem tej sztuki, który ocalał.
Portret Williama Szekspira /PAP/Photoshot /PAP/EPA

Napisany ręka angielskiego wieszcza fragment jest mową doradcy króla Henryka VIII - Thomasa Moore'a, który staje w obronie XVII wiecznych uchodźców religijnych. Londyn w tych czasach był miejscem, gdzie przed prześladowaniami we własnej ojczyźnie chronili się francuscy Hugenoci. Bohater sztuki wzywa rozjuszone tłumy, by okazały uciekinierom więcej serca i empatii. Ich zachowanie nazywa nieludzkim.

Szekspira i kilku innych pisarzy poproszono o przepisanie już istniejącego tekstu sztuki. Niestety, nie została ona wystawiona w obawie przed rozruchami.

Publikacja manuskryptu w sieci jest częścią szerszej wystawy poświęconej życiu i twórczości Williama Szekspira. Ma ona przybliżyć odbiorcom nie tylko kunszt pisarza, ale także czasy w których tworzył. Zdaniem kuratora wystawy, której jest Zoe Wilcox, mowa Thomasa Moore’a, która wyszła spod pióra Szekspira jest niezwykle aktualna. Kanclerz zwraca się do prowodyrów antyimigranckich zamieszek z apelem, aby "postawili się na miejscu uciekinierów", zamiast "marzyć o poderżnięciu im gardeł". "Jakiż kraj, pomyślcie, będzie gotów przyjąć was samych, gdy znajdziecie się w potrzebie, jeśli nie okażecie im współczucia" - mówi Tomasz Morus słowami, które wyszły spod ręki Szekspira.

Całość manuskryptu można znaleźć tutaj

Biblioteka Brytyjska (British Library) powstała w wyniku połączenia założonej w 1753 r. Biblioteki Muzeum Brytyjskiego i kilku innych znaczących zbiorów decyzją parlamentu w 1972 roku. Jest jedną z największych bibliotek świata. W jej zasobach znajduje się 150 mln pozycji. W 1850 roku w gmachu Muzeum Brytyjskiego otwarta została ogólnie dostępna czytelnia.


(dp/mn)