Obraz "Polski Hektor" - jedno z najwybitniejszych dzieł Jacka Malczewskiego o symboliczno-patriotycznej wymowie - sprzedano na aukcji w Warszawie za 2,6 mln zł. Cena wywoławcza wynosiła 1,5 mln zł.

Obraz trafił do rąk prywatnego nabywcy, który pragnie zachować anonimowość.

"Polski Hektor" jest obrazem o wyjątkowej wymowie i przesłaniu, a także artystycznej klasie. To dzieło wybitne, kolekcjonerskie i muzealne, będące świadectwem wielkiego talentu Jacka Malczewskiego" - podkreśla Dom Aukcyjny Polswiss Art, który zorganizował aukcję w Warszawie.

"Polski Hektor" to alegoryczne przedstawienie własnego portretu Malczewskiego jako dumnego i walecznego Hektora. Obraz wpisuje się w patriotyczno-historyczny nurt twórczości artysty i jest jego deklaracją, że całym swoim życiem i twórczością był oddany sprawom narodowym.

Obraz ze względu na rok powstania - 1913, a także na zawarte w nim symbole ma - w zamyśle Malczewskiego - potwierdzać jego walkę o niepodległą Polskę. Hektor trzyma w dłoni figurkę wielbłąda, który jest symbolem tajemniczości, ale także nagrody za męstwo i oddanie sprawom kraju. Przedstawiona obok Hektora Muza zdejmuje z niego szynel, który jest znakiem uciemiężenia Polski i Polaków. Przyszłe oswobodzenie Polski symbolizuje z kolei Pegaz, którego prowadzi Polonia.

"Polski Hektor" uznawany jest przez historyków sztuki za jedno z najlepszych dzieł Malczewskiego. Obraz pochodzi z prywatnych zbiorów kolekcjonera dzieł artysty, a w ostatnich latach był w depozycie Muzeum Narodowego w Warszawie i w Poznaniu, gdzie można było go zobaczyć na wystawie polskiego malarstwa.
Innym arcydziełem, który na aukcji sprzedano za 810 tys. zł był obraz Józefa Chełmońskiego "Świt - Królestwo Ptaków" z 1906 roku. To dzieło pochodzi z ostatniego, najbardziej dojrzałego okresu twórczości Chełmońskiego. "Jest świadectwem tego, ze artysta odznaczał się wielką biegłością techniczną, znakomitą pamięcią wzrokową i doskonałą znajomością rysunku" - czytamy w katalogu przygotowanym przez organizatora aukcji. Cena wywoławcza obrazu wynosiła 750 tys. zł.

Podczas aukcji sprzedano także obraz Wojciecha Fangora "M 53" z 1970 r. za 400 tys. zł.

Jacek Malczewski (1854-1929) to jeden z najwybitniejszych i najbardziej uznanych artystów w historii polskiej sztuki. Na początku lat 90. XIX wieku jego obrazy zainicjowały w młodopolskim malarstwie nurt symbolizmu, pobudzając zarazem odrodzenie romantycznej tradycji. Artystyczne inspiracje czerpał z historii polskiej sztuki oraz głębokiej patriotycznej świadomości, dopełniając je oryginalnie interpretowanymi motywami mitologicznymi i wątkami biblijnymi.  

(mpw)