Julia Hartwig, Piotr Matywiecki, Ryszard Krynicki, Marcin Świetlicki - m.in. ci polscy poeci będą gośćmi lubelskiego Festiwalu "Miasto Poezji". Impreza rusza już w poniedziałek.

Festiwal "Miasto Poezji" organizowany jest w Lublinie od 2008 r. W jego programie szczególne miejsce zajmuje cykl pod hasłem "Mieszkania Poezji", w którym mieszkańcy Lublina sami proponują i organizują spotkania inspirowane poezją np. wieczory poetyckie, spotkania z poetami, czytanie poezji, układanie wierszy. Imprezy te organizowane są w większości w prywatnych mieszkaniach, ale też np. w kawiarniach czy restauracjach.

Mieszkańcy miasta włączyli się we współorganizację festiwalu. W tym roku zgłoszonych zostało ponad 60 "Mieszkań Poezji". Adresy tych miejsc i szczegóły spotkań są dostępne na stronie internetowej festiwalu. Każdy może takie "Mieszkanie Poezji" odwiedzić - wyjaśnia Adam Marczuk z Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN, organizatora festiwalu.

Głównymi wydarzeniami lubelskiego święta poezji będą dyskusje z udziałem wybitnych twórców. Podczas spotkania pod hasłem "Dopóki dźwięki gubią czas..." o poezji rozmawiać będą Julia Hartwig i Piotr Matywiecki. Rozmowa Ryszarda Krynickiego i filozofa Cezarego Wodzińskiego zatytułowana została "Celan - słowo poety", a w dyskusji pod hasłem "Ogrody słów, ogrody muzyki" uczestniczyć będzie pisarz Paweł Huelle.