Cenne obrazy m.in. dzieła Matejki, Malczewskiego i Chełmońskiego, które chcieli odzyskać spadkobiercy poprzedniego właściciela, pozostaną w krakowskim Muzeum Narodowym. Sąd Apelacyjny orzekł, że płótna są własnością tej placówki.

Sprawa dotyczyła wydania obrazu Stanisława Witkiewicza "Juhas ze stadem owiec", ale spadkobierca nie ukrywał, że chciałby odzyskać całą kolekcję. Tuż po wybuchu II wojny światowej obrazy trafiły do Muzeum Narodowego w Krakowie jako depozyt. Miało to je uchronić przed zniszczeniem.

Właściciel kolekcji, były rektor UJ Kazimierz Kostanecki, zginął w obozie Sachsenhausen. Muzeum Narodowe w Krakowie podnosiło, iż obrazy kupiło w 1956 roku od przedstawicielki rodziny, na podstawie udzielonych jej przez matkę powoda i jego samego odpowiednich pełnomocnictw.

Wyrok jest prawomocny.