Sensacyjne zmiany w Radzie Fundacji Książąt Czartoryskich. Adam Czartoryski odwołał wszystkich członków zarządu, w tym prezesa Adama Zamoyskiego, i powołał nowych. Powód to konflikt z Muzeum Narodowym w Krakowie, które sprawuje opiekę nad zbiorami, także nad "Damą z gronostajem".

Od lat Fundacja i muzeum kłócą się o wypożyczanie jedynego w Polsce obrazu Leonarda da Vinci. Zdaniem Czartoryskiego teraz współpraca z muzeum ma być lepsza.

Nowemu zarządowi przewodniczy Olga Jaros, a w jego skład wchodzą: wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie ds. technicznych Leszek Bednarz, główny konserwator Muzeum Narodowego Janusz Czop oraz prawnik Andrzej Drozd.

O nie najlepszych stosunkach Zarządu Fundacji Książąt Czartoryskich i Muzeum Narodowego głośno stało się w tym roku przy okazji sporu o podróże po świecie należącego do Fundacji Książąt Czartoryskich obrazu Leonarda da Vinci "Dama z gronostajem". Mediacje w tej sprawie zainicjował prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Spór zakończyła w kwietniu decyzja, że "Dama z gronostajem" wypożyczona zostaje na wystawy w Madrycie, Berlinie i Londynie, oraz podpisanie memorandum, w którym stwierdzono, że po powrocie do Polski z zagranicznych podróży - wiosną 2012 r. - obraz będzie wystawiony w Muzeum Narodowym w Krakowie aż do czasu zakończenia remontu Pałacu Książąt Czartoryskich.

Zgodnie z memorandum przez co najmniej 10 lat dzieło nie będzie wypożyczane, chyba że z przyczyn uzasadnionych szczególnymi okolicznościami wszystkie strony porozumienia postanowią inaczej. Eksperci mają przygotować pełną monografię konserwatorską obrazu, jaką posiadają inne dzieła o najwyższej światowej wartości, np. eksponowana w paryskim Luwrze "Gioconda"