W południe ruszyło Narodowe Czytanie "Trylogii" Henryka Sienkiewicza. Do akcji, którą zainaugurował w Ogrodzie Saskim w Warszawie prezydent Bronisław Komorowski, zgłosiło się ponad półtora tysiąca miejsc! "Trylogia" czytana jest dziś w bibliotekach, na rynkach miast, w szpitalach czy siedzibach samorządów w niemal wszystkich większych miastach Polski.

Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez prezydenta Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznej lektury największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane "narodowym", by podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

W tym roku do Narodowego Czytania wybrano "Trylogię" Henryka Sienkiewicza. Jak poinformowało Biuro Kultury Kancelarii Prezydenta, zgłaszające się do akcji ośrodki najczęściej decydowały się na "Potop", mniej popularne okazały się "Ogniem i mieczem" i "Pan Wołodyjowski".

Co ważne, liczba miejsc, które biorą udział w Narodowym Czytaniu, rośnie z roku na rok. Dwa lata temu, kiedy czytano "Pana Tadeusza", było ich zaledwie 60, w zeszłym roku "Zemsta" czytana już była w ponad 700 miejscach. W tym roku do wspólnego czytania "Trylogii" zgłosiły się aż 1532 miejsca!

(edbie)