Polski poeta i eseista Adam Zagajewski otrzymał tegoroczną niemiecką Nagrodę im. Jeana Amery'ego (Jean-Amery-Preis) przyznawaną za osiągnięcia w dziedzinie europejskiej eseistyki - poinformowało wydawnictwo Klett-Cotta. Decyzję o wyróżnieniu poety - "wielojęzycznego Polaka i kosmopolity" - podjęło jury pod przewodnictwem Roberta Menasse; członkiem honorowym gremium jest Claudio Magris.

Polski poeta i eseista Adam Zagajewski otrzymał tegoroczną niemiecką Nagrodę im. Jeana Amery'ego (Jean-Amery-Preis) przyznawaną za osiągnięcia w dziedzinie europejskiej eseistyki - poinformowało wydawnictwo Klett-Cotta. Decyzję o wyróżnieniu poety - "wielojęzycznego Polaka i kosmopolity" - podjęło jury pod przewodnictwem Roberta Menasse; członkiem honorowym gremium jest Claudio Magris.
Adam Zagajewski /PAP/Jacek Bednarczyk /PAP

Adam Zagajewski łączy "bystry umysł polityczny z żarliwym wyznaniem sztuki" - czytamy w uzasadnieniu. "W sposób światły, ale nigdy nie wywyższając się, zrozumiały, lecz nie powierzchowny, opisowy i ironiczny bez popadania w cynizm zabiera nas na wycieczki poprzez europejską kulturę przeszłości i współczesności, z których czytelnicy powracają odmienieni: wzbogaceni i bardziej wrażliwi na trudne relacje" - ocenili jurorzy.

Nagroda w wysokości 15 tys. euro zostanie wręczona 2 marca w Berlinie.

Nagroda Jeana Amery'ego jest przyznawana co dwa lata. Fundatorami są wydawnictwo Klett-Cotta oraz Fundacja Kultury firmy Allianz we współpracy z europejską siecią czasopism kulturalnych Eurozine.

Jeden z najbardziej znanych współczesnych twórców polskich

Urodzony w 1945 r. we Lwowie Adam Zagajewski należy do najbardziej znanych współczesnych twórców polskich. Jest poetą, prozaikiem, eseistą i tłumaczem, laureatem wielu prestiżowych nagród literackich. Od lat jest wymieniany jako kandydat do literackiej nagrody Nobla, a jego twórczość jest tłumaczona na wiele języków. W latach 70. był związany z niezależnym ruchem literackim, od 1982 r. mieszkał w Paryżu, w 2002 r. wrócił do Polski i zamieszkał w Krakowie.

Należy do najbardziej znanych w Niemczech polskich autorów. Na niemieckim rynku ukazał się m.in. jego tom poezji "Niewidzialna ręka" (2012), a wcześniej powieść "Słuch absolutny" (1979). Zagajewski publikuje też w renomowanych niemieckich czasopismach literackich "Sinn und Form" i "Akzente".

(mn)