Przez ponad pół wieku "Tygodnik" gościł na swych łamach dziesiątki wybitnych nazwisk.

"Tygodnik Powszechny" - jedno z najbardziej zasłużonych dla polskiej kultury pism - ukazuje się już od 55 lat. Początkowo pierwszy numer miał cztery strony; teraz rozrósł się do kilkunastu. "Tygodnik Powszechny" był i jest pismem kulturalnym, a rola jaką odegrał w polskim życiu społeczno-politycznym po drugiej wojnie światowej przewyższała inne funkcje i dziedziny działania pisma.

Publikowali tam zarówno Czesław Miłosz, Stefan Kisielewski, Leopold Tyrmand jak i Stanisław Stomma, czy Paweł Jasienica. Tam też swoje teksy zamieszczał Karol Wojtyła. Po czerwcowych wyborach roku 1989 Józefa Hennelowa i Krzysztof Kozłowski, zastępcy redaktora naczelnego znaleźli się w parlamencie. Po śmierci Jerzego Turowicza w ubiegłym roku szefem gazety został ksiądz Adam Boniecki.

Wiadomości RMF FM 18:45