Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu opowiedziała za ustanowieniem roku 2016 rokiem Cichociemnych i Adama Chmielowskiego - świętego Brata Alberta. Posłowie zgodzili się również, aby rok 2016 był Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu opowiedziała za ustanowieniem roku 2016 rokiem Cichociemnych i Adama Chmielowskiego - świętego Brata Alberta. Posłowie zgodzili się również, aby rok 2016 był Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.
Uroczystość odsłonięcia Pomnika Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Warszawie. /PAP/Radek Pietruszka /PAP

Okazją do ustanowienia Adama Chmielowskiego - brata Alberta - patronem roku 2016 jest przypadająca wówczas setna rocznica śmierci polskiego zakonnika. W projekcie uchwały autorstwa posłów PiS podkreślono "wybitne zasługi w działalności niepodległościowej oraz na polu pracy społecznej i artystycznej" brata Alberta. Przypomniano, że Chmielowski jako 18-latek brał udział w powstaniu styczniowym, stracił nogę w bitwie pod Mełchowem. Po wyjeździe do Paryża, aby uniknąć represji władz carskich, studiował malarstwo; do Polski powrócił w 1874 r., po ogłoszeniu amnestii, gdzie kontynuował pracę artystyczną.Pieniędzmi zarobionymi na sprzedaży obrazów, wspomagał ubogie rodziny. W końcu zrezygnował z kariery i objął zarząd ogrzewalni dla bezdomnych. W 1887 r. przywdział habit tercjarski i przyjął imię brat Albert. Został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w 1983 r., kanonizowany w 1989 r.

Komisja zgodziła się także, aby ustanowić rok 2016 Rokiem Cichociemnych. W lutym przypada 75. rocznica pierwszego zrzutu Cichociemnych - Spadochroniarzy Związku Walki Zbrojnej/ Armii Krajowej - na teren okupowanej Polski. Nastąpił on w nocy z 15 na 16 lutego 1941 r. "Działania Cichociemnych umożliwiły nawiązanie łączności z Krajem drogą lotniczą oraz przeprowadzani akcji sabotażowo-dywersyjnych przeciwko okupantom" - czytamy w projekcie uchwały."Do końca 1944 roku na obszar Polski zrzucono 316 Cichociemnych, z których 112 oddało życie za wolną ojczyznę (...) Wiedza na temat wielkich osiągnięć i poświęcenia Cichociemnych musi być upowszechniana, przede wszystkim wśród młodych Polaków" - podkreślono.

Posłowie zgodzili się również, aby rok 2016 był Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Akt ten miał decydujące znaczenia dla procesu jednoczenia plemion polskich pod władzą Piastów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego narodu - argumentowała przewodnicząca komisji Elżbieta Kruk (PiS).