W Budapeszcie zmarła Alicja Nagy - zasłużona działaczka węgierskiej Polonii, w przeszłości m.in. sekretarka Melchiora Wańkowicza.

O śmierci Nagy poinformowali w mediach społecznościowych przedstawiciele Polonii na Węgrzech.

Alicja Nagy (ur. w 1945 roku) była działaczką Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema ­- najstarszej organizacji polonijnej na Węgrzech, która w zeszłym roku obchodziła 65-lecie powstania. Nagy stała na czele stowarzyszenia w latach 1997-2004. 

Była również redaktorką naczelną, a następnie współpracowniczką miesięcznika "Polonia Węgierska", a także członkinią polskich stowarzyszeń, działaczką samorządów polskich w Budapeszcie i przewodniczką turystyczną.

Na Węgry przyjechała w 1976 roku ze swoim mężem Laszlo Nagyem. Wcześniej w latach 1968-1973 była sekretarką pisarza Melchiora Wańkowicza, który w 1958 roku wrócił na stałe z emigracji do Polski.

W 2003 roku Nagy otrzymała nagrodę "Za zasługi dla Polonii Węgierskiej", a w 2021 roku prezydent Janos Ader odznaczył ją Węgierskim Złotym Krzyżem Zasługi za działalność kulturalną dla Polonii na Węgrzech.