„Dzięki podejmowanym działaniom w sektorze energii jesteśmy w lepszej sytuacji i lepiej przygotowani na nadchodzącą zimę” – taką informację przekazała korespondentce RMF FM w Brukseli Komisja Europejska.

Oczywiście pozostajemy czujni i w pełni świadomi potencjalnych zagrożeń - usłyszała nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon. Będziemy nadal pracować nad naszymi przygotowaniami do zimy, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii do UE i przystępność cenową - przekazał urzędnik KE.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się dziennikarka RMF FM, "na dziś" kraje UE mają wypełnione magazyny z gazem ziemnym w 88 proc. 

Zgodnie z przyjętymi w zeszłym roku nowymi celami magazynowania gazu państwa członkowskie będą musiały do 1 listopada zapełnić swoje magazyny do 90 proc. ich wypełnienia. Wszystko wskazuje na to, że cel ten zostanie osiągnięty nawet przed tym terminem. 

W zeszłym roku kraje UE z łatwością przekroczyły na 1 listopada postawiony wówczas cel 80 proc., osiągając ten poziom wcześniej niż planowano. Szczytowo wypełnienie magazynów sięgnęło wówczas 95 proc. ich pojemności.

W zeszłym roku KE zaproponowała państwom członkowskim ograniczenie zużycia gazu o 15 proc., aby przetrwać zimę 2022/2023. Dzięki tym wysiłkom udało się zmniejszyć zapotrzebowanie na gaz o prawie 18 proc., przy czym połowa oszczędności pochodziła z gospodarstw domowych. Obecnie Unia jest także na dobrej drodze, aby uzyskać podobne oszczędności.

Komisja ponadto zapewnia, że prowadzi rozmowy na temat dalszej dywersyfikacji dostaw, przekonując, że są postępy we wspólnych zakupach gazu oraz w przyspieszeniu wdrażanie OZE w UE.

Oczywiście pozostajemy czujni i w pełni świadomi potencjalnych zagrożeń. Jednak dzięki wszystkim (awaryjnym) środkom podjętym w ciągu ostatnich 15 miesięcy jesteśmy w lepszej sytuacji na nadchodzącą zimę i lepiej przygotowani do zminimalizowania wpływu niestabilności na światowych rynkach gazu - przekazał urzędnik KE.