​Unijna dyplomacja wzywa Rosję do zapewnienia, że wszyscy odpowiedzialni za zabójstwo Anny Politkowskiej zostaną postawieni przed wymiarem sprawiedliwości w ramach otwartego i przejrzystego procesu sądowego. Właśnie mija 15 lat od morderstwa rosyjskiej dziennikarki i obrończyni praw człowieka Anny Politkowskiej. Została ona zastrzelona w swoim bloku w centrum Moskwy. Jej sprawa pozostaje nierozwiązana.

15 lat od śmierci rosyjskiej dziennikarki i obrończyni praw człowieka Anny Politkowskiej, unijna dyplomacja wezwała Rosję do zapewnienia, że wszyscy odpowiedzialni zostaną postawieni przed wymiarem sprawiedliwości.

Cytat

Oczekujemy, że Rosja dotrzyma swoich krajowych i międzynarodowych zobowiązań w ramach ONZ, OBWE i Rady Europy do ochrony praw człowieka i wartości demokratycznych
- czytamy w oświadczeniu rzecznika wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych Josepa Borrell, Petera Stano.

Peter Stano, rzecznik wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych, przypomniał że 7 października 2006 r. Anna Politkowska została zastrzelona w swoim bloku w centrum Moskwy. Jej sprawa pozostaje nierozwiązana. 

W 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że państwo rosyjskie nie dopełniło obowiązku odpowiedniego zbadania przestępstwa. Trybunał stwierdził w szczególności, że chociaż władze znalazły i skazały grupę osób, które bezpośrednio dokonały na zlecenie zabójstwa, to nie podjęły odpowiednich kroków śledczych w celu odnalezienia osoby lub osób, które zleciły zabójstwo.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że 15. rocznica śmierci dziennikarki przypada w chwili, gdy niezależne media i społeczeństwo obywatelskie znajdują się w obliczu bezprecedensowej presji ze strony władz rosyjskich, zwłaszcza poprzez klasyfikowanie  coraz większej liczby mediów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, ale także indywidualnych dziennikarzy i aktywistów jako "zagranicznych agentów".

Cytat

Unia Europejska będzie nadal walczyć z łamaniem praw człowieka i łamaniem prawa międzynarodowego. Solidaryzujemy się z rosyjskim społeczeństwem obywatelskim, obrońcami praw człowieka i niezależnymi dziennikarzami i będziemy nadal wspierać ich w ich ważnej pracy
- zapewnił przedstawiciel Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.