Włoski parlament ostatecznie uchwalił pakiet cięć, które mają przynieść blisko 50 miliardów euro oszczędności. Już od poniedziałku wzrosną opłaty za wizytę lekarską u specjalisty i wystawienie recepty oraz skorzystanie z pomocy pogotowia ratunkowego w niegroźnych dla życia przypadkach.

Pakiet oszczędności przewiduje różnego rodzaju cięcia w nakładach na administrację wszystkich szczebli, ale bezpośrednio dotknie także, jak się podkreśla, obywateli.

I tak na przykład wprowadzone zostaną nowe opłaty w publicznej służbie zdrowia: 10 euro za wizytę lekarską u specjalisty i wystawienie recepty oraz 25 euro za skorzystanie z pomocy pogotowia ratunkowego w niegroźnych dla życia przypadkach. Ponadto przewiduje się likwidację wielu ulg podatkowych i dodatkowy podatek w wysokości 5 procent od najwyższych emerytur, wynoszących ponad 90 tys. euro rocznie.