Około dziesięć tysięcy przestępców, odbywających kary, zostanie objętych w Wietnamie prezydencką amnestią. Z prezydenckiego prawa łaski nie będą jednak mogli skorzystać winni takich przestępstw jak naruszenie prawa o bezpieczeństwie kraju, udział w przestępczości zorganizowanej i narkobiznesie czy przestępstw wobec dzieci.

Władze wietnamskie podały przy tej okazji, że w ramach podobnych amnestii od 2000 r. zwolniono z więzień "setki tysięcy" przestępców - tylko 4,6 procent z nich ponownie złamało prawo i wróciło za kraty.