Dwie trzecie Amerykanów popiera karę śmierci - wynika z sondażu Gallupa. Według sondażu przeprowadzonego w październiku na reprezentatywnej próbie 1 025 dorosłych osób, 64 proc. ankietowanych opowiada się za utrzymaniem kary śmierci, a 29 proc. jest jej przeciwnych.

Postawieni przed alternatywą "dożywocia z absolutnie wykluczoną możliwością zwolnienia", Amerykanie mniej zdecydowanie opowiadają się za karą śmierci - popiera ja wówczas 49 proc., a 46 proc. jest przeciwnych.

Za karą śmierci najczęściej opowiadają się biali (69 proc.), mężczyźni (71 proc.) oraz osoby o poglądach prorepublikanksich (78 proc.).

Mimo to większość kobiet (58 proc.) i Demokratów (55 proc.) popiera karę śmierci.