Długotrwałe susze, gwałtowne burze i huragany, znaczny wzrost poziomu wód mórz i oceanów. Oenzetowski panel ds. zmian klimatycznych w pierwszym od 6 lat raporcie ostrzega przed konsekwencjami globalnego ocieplenia.

Wg przedstawionego w Paryżu raportu, XXI wiek przyniesie gwałtowne burze, huragany, ulewy i upały. Do 2100 roku temperatura na świecie podniesienie się o 2 do nawet 4 stopni Celsjusza. Poziom wód w morzach i oceanach do końca wieku będzie wyższy nawet o 59 centymetrów.

Ocieplenie klimatu na Ziemi jest niezaprzeczalne. Bardzo prawdopodobne jest, że ma na to związek z wzrostem emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie, można powiedzieć, że wpływ na globalne ocieplenie ma działalność człowieka. Eksperci dodają, że efekty globalnego ocieplenia, będą nieodwracalne, przez wiele najbliższych stuleci.