Porozumieniem zakończyły się trwające rok negocjacje Konferencji Roszczeń Żydowskich z Niemcami w sprawie odszkodowań dla ocalonych z gett w czasie II wojny światowej. Ustalono, że rząd w Berlinie złagodzi kryteria przyznawania rekompensat.

Na mocy porozumienia ogłoszonego w Nowym Jorku, Niemcy zgodziły się wypłacić wszystkim żydom, którzy spędzili w getcie co najmniej 12 miesięcy albo musieli się ukrywać przez ten czas, miesięczne "emerytury" w wysokości od 350 do 400 dolarów. Według dotychczasowych kryteriów, żydzi musieli przebywać w getcie lub się ukrywać przez minimum 18 miesięcy. Na podstawie zawartej umowy odszkodowania nazwane "emeryturami" dostanie dodatkowo około 8 tys. osób.

Porozumienie przewiduje także, że emerytury dostaną także ci żydzi, którzy mają ponad 74 lata, a w getcie przebywali od 3 do 12 miesięcy. Dotyczy to ocalonych z getta w Budapeszcie, w którym zamknięto ich w okresie od listopada 1944 do stycznia 1945 roku. Będzie się im wypłacać po 325 dolarów miesięcznie, jeśli mieszkają teraz w USA, i 270 dolarów miesięcznie, jeśli mieszkają w krajach Europy Środkowej.

Pieniądze na emerytury będą pochodzić z finansowanych przez Niemcy specjalnych funduszy odszkodowań dla ocalonych z Holokaustu.

Konferencja Roszczeń Żydowskich szacuje, że w wyniku porozumienia wypłaconych zostanie łącznie dodatkowych 650 milionów dolarów. Liczba ocalonych z Zagłady, którym wypłacane będą rekompensaty, wzrośnie tym samym do około 65 tysięcy.