"Pochwalony bądź" - "Laudato sii " - taki będzie według watykanistów tytuł ukazującej się wkrótce encykliki papieża Franciszka. Dokument ma być poświęcony kwestiom ekologii. Sformułowanie wykorzystane w tytule zaczerpnięto z kantyku "Pochwała stworzenia" Świętego Franciszka z Asyżu.

Według nieoficjalnych zapowiedzi, druga encyklika Franciszka, oczekiwana w najbliższych tygodniach, skoncentrowana będzie także na ekologii, kwestiach społecznych i skutkach zmian klimatycznych. Troska o naturę jest jednym z najważniejszych, często powtarzanych postulatów pontyfikatu obecnego papieża i tematem wielu jego wystąpień i rozważań.

Watykan nie potwierdził nieoficjalnych doniesień na temat encykliki.

"Pochwała stworzenia" (po łacinie: Canticum o Laudes Creaturarum), z której ma być zaczerpnięty tytuł encykliki to najstarszy tekst poetycki literatury włoskiej. Uważa się, że Święty Franciszek z Asyżu pracował nad nim na dwa lata przed śmiercią w 1226 roku.

Kantyk ten uważany jest za jeden z najpiękniejszych tekstów wychwalających piękno natury i Boga Stwórcę. Modlitewna pieśń ukazuje braterstwo między człowiekiem a naturą, o czym często przypomina papież Franciszek.

(mn)