Prezydent USA Donald Trump wydał rozporządzenie wykonawcze, w którym zakazuje amerykańskim podmiotom od 11 stycznia 2021 roku inwestowania w papiery wartościowe chińskich firm będących własnością sił zbrojnych ChRL lub kontrolowanych przez nie.

Amerykańskie firmy inwestycyjne, fundusze emerytalne i inne podmioty działające na rynkach kapitałowych nie będą mogły obracać akcjami 31 chińskich przedsiębiorstw ani w nie inwestować.

Zakaz dotyczy firm, które zostały zidentyfikowane przez Pentagon jako powiązane z chińskimi siłami zbrojnymi, w tym takich gigantów jak China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd, czy producent sprzętu do inwigilacji Hikvision.

Według Trumpa Chiny zagrażają USA

Trump napisał w rozporządzeniu opublikowanym przez Biały Dom, że Chiny "w coraz większym stopniu eksploatują amerykański kapitał, by zdobyć środki na modernizację i rozwój swej armii, wywiadu i innych aparatów bezpieczeństwa, które pozwalają ChRL stale zagrażać bezpośrednio terytorium USA i jego siłom za granicą".

Jak pisze Reuters, administracja USA stara się ograniczyć dostęp do amerykańskich rynków kapitałowych chińskim przedsiębiorstwom również z tego względu, że korzystają one z możliwości pozyskiwania pieniędzy na tych rynkach, ale nie stosują się do przepisów i obowiązków poddawania się audytom, które obowiązują amerykańskie firmy notowane na giełdach.