Po raz pierwszy w historii USA kobieta objęła kierownictwo jednej z agencji wywiadowczych. Te służby, podobnie jak wojsko i dyplomacja, ulegają coraz większej feminizacji.

Letitia A. Long, która w rządzie przepracowała 32 lata, z czego ponad 20 w agencjach wywiadu, będzie dyrektorem Krajowej Agencji Wywiadu Geoprzestrzennego (NGA). Jest to jedna z 16 agencji wywiadowczych w USA.

NGA zajmuje się zbieraniem i analizowaniem zdjęć satelitarnych, tworząc trójwymiarowe, interaktywne mapy wszystkich miejsc za Ziemi. Służą one wojsku, ale mogą również być przydatne w sytuacji katastrofy ekologicznej, takiej jak np. ostatni wyciek ropy w Zatoce Meksykańskiej.

Long ukończyła wydział elektryczny na politechnice Virginia Tech i ma dyplom inżyniera-mechanika z Uniwersytetu Katolickiego w Waszyngtonie. Była wicedyrektorem Wywiadu Marynarki Wojennej, zastępcą podsekretarza obrony ds. wywiadu w Pentagonie, a ostatnio zastępcą szefa Agencji Wywiadu Wojskowego (DIA).

Kobiety stanowią 38 procent pracowników wszystkich agencji wywiadu i w ostatnich latach coraz częściej zajmują w nich kierownicze stanowiska. Jak powiedziała Long telewizji CNN, wywiad zatrudnia także coraz więcej przedstawicieli mniejszości etnicznych i rasowych.