Izba Reprezentantów amerykańskiego Kongresu uchwaliła kolejną ustawę łagodzącą ograniczenia w dostępie do broni palnej. Musi ją jeszcze zatwierdzić Senat i prezydent Obama.

Ustawa, przegłosowana głównie głosami Republikanów, nakazuje, by pozwolenia na noszenie przy sobie ukrytej broni wydane w jednym stanie były uznawane także we wszystkich innych, w których na podstawie przepisów stanowych wolno nosić przy sobie broń.

W USA tylko w stanie Illinois i w Waszyngtonie - a ściślej w stołecznym Dystrykcie Columbia - zabrania się noszenia przy sobie broni.

Przeciwnicy ustawy zwracają uwagę, że w razie jej wejścia w życie posiadacze broni, na którą zezwolenie otrzymali w stanie o liberalnych przepisach - np. pozwalających kupić ją natychmiast, bez sprawdzania niekaralności - będą ją mogli wwieźć do stanu, gdzie obowiązują surowsze przepisy i nosić ją tam przy sobie bez przeszkód.

W ostatniej dekadzie w USA stopniowo rozluźniano przepisy o posiadaniu broni palnej. W niektórych stanach zezwala się, na przykład, na jej wnoszenie do barów i restauracji. Zwolennicy ograniczenia restrykcji naciskają na zniesienie zakazów wnoszenia broni na campusy uniwersyteckie.