Mija trzecia rocznica pontyfikatu Benedykta XVI. Uroczyste obchody odbyły się jednak nie w Watykanie, a w Nowym Jorku. W katedrze św. Patryka skończyła się msza, w której - oprócz papieża - uczestniczyli kardynałowie, biskupi i zaproszeni goście - między innymi burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg i były burmistrz Rudi Giulliani.

Temat skandalu seksualnego zdominował papieską wizytę. Nawet w czasie uroczystej mszy z okazji rocznicy pontyfikatu sprawa molestowania dzieci przez kapłanów znowu pojawiła się w wystąpieniu Benedykta XVI. Papież kolejny raz mówił o ogromnych szkodach, jakie te wydarzenia wyrządziły amerykańskiemu Kościołowi i wezwał do samooczyszczenia.

Ale ten dzień to przede wszystkim rocznica pontyfikatu i nowojorczycy, którzy zgromadzili się w katedrze św. Patryka i na trasie przejazdu papieża demonstrowali ogromną radość z wizyty Benedykta. Burza oklasków powitała go przed kościołem i towarzyszyła mu po zakończeniu rocznicowej mszy. Papież pozostaje w Nowym Jorku do niedzieli. Przed nim bardzo ważna i symboliczna wizyta w Strefie Zero, gdzie Benedykt XVI będzie się modlił za ofiary zamachów z 11 września 2001 roku.