Niemiecki sąd w Kolonii oddalił apelację Powiernictwa Polskiego w sprawie o naruszenie dóbr osobistych szefowej Związku Wypędzonych Eriki Steinbach. Rozprawa miała związek z rozpowszechnianą w zeszłym roku przez Powiernictwo ulotką, przedstawiającą Steinbach wraz z postaciami oficera SS i średniowiecznego rycerza. Pod obrazkiem umieszczono tekst nawiązujący do przemówienia Adolfa Hitlera. Sąd podtrzymał zakaz kolportażu plakatu.

Na plakacie widnieje napis, który według Powiernictwa Polskiego jest parafrazą wypowiedzi Adolfa Hitlera z 29 września 1938 roku: Pozostaje jeszcze jeden problem, który musi zostać rozwiązany i z pewnością rozwiązany będzie. Są to nasze ostatnie roszczenia majątkowe, które postawiliśmy w Europie, ale są to żądania, z których nie zrezygnujemy.

Powiernictwo Polskie rozprowadzało ulotkę w Niemczech w 2007 roku w proteście przeciwko uroczystości niemieckich ziomków "Dzień stron ojczystych". Szefowa organizacji, senator PiS Dorota Arciszewska, tłumaczyła wówczas, że zadaniem akcji ulotkowej było zwrócenie uwagi organizacjom niemieckim, że tego typu imprezy pogarszają stosunki polsko-niemieckie.