Unia Europejska zawiesiła część swojej pomocy dla Ukrainy ze względu na niespełnienie przez władze tego kraju warunków dotyczących zamówień publicznych. Chodzi o zawieszenie wypłaty 31 mln euro pierwszej transzy środków przewidzianych dla ukraińskiego sektora energetycznego i transportu.

Wypłata jest opóźniona, bo Ukraina nie spełniła warunków dotyczących zamówień publicznych - informują źródła dyplomatyczne w Brukseli. Wskazują również, że Ukraina nie współpracuje z UE w zakresie wdrożenia ustawy o zamówieniach, a europejski biznes narzeka, że jest wykluczany z przetargów, w tym związanych z organizacją Euro 2012.

W styczniu Ukraina znowelizowała ustawę o zamówieniach publicznych, rozszerzając listę towarów i usług, które mogą być wykluczone z przetargów. Znalazły się na niej usługi publiczne, w tym dostawy wody i gazu. Ustawa o zamówieniach publicznych została przyjęta na Ukrainie w 2010 roku pod presją Unii Europejskiej, by zwiększyć przejrzystość i zapobiegać korupcji.