Minister Spraw Wewnętrznych Austrii Herbert Kickl ostrzega przed bezsensownym rozgrywaniem polityki imigracyjnej. Za priorytetowe uznał uregulowanie kwestii zwalczania nielegalnej imigracji.

Kickl z Austriackiej Partii Wolności wypowiedział się w Wiedniu na unijnej konferencji, poświęconej zagadnieniom imigracji i bezpieczeństwa. Uczestniczą w niej przedstawiciele resortów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej i niektórych państw bałkańskich.

Szef austriackiego MSW oświadczył m.in., że oprócz walki z nielegalną imigracją potrzeba "sukcesów" w takich dziedzinach, jak ochrona granic zewnętrznych UE, odsyłanie uchodźców i zwalczanie przemytu ludzi.

To są kroki numer jeden, dwa, trzy i cztery. A kiedy już to osiągniemy, możemy pomyśleć o krokach numer pięć i sześć - powiedział, nawiązując do środowego wystąpienia szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, który postulował stworzenie możliwości legalnej imigracji do Unii Europejskiej, podkreślając, że wykwalifikowani imigranci są potrzebni. 

Juncker mówił, że propozycje Komisji Europejskiej w tej sprawie są gotowe od dawna i wzywał do ich wdrożenia.

Drugiego dnia konferencji w Wiedniu przedstawiciele państw Unii będą rozmawiać z przedstawicielami Egiptu, Algierii, Libii, Mali, Maroka, Nigru, Czadu i Tunezji o poprawie współpracy w dziedzinie migracji i ochrony granic.

(tw)