Słoweński parlament zakazał palenia w miejscach publicznych poza specjalnie wyznaczonymi do tego strefami w hotelach, restauracjach, więzieniach i szpitalach psychiatrycznych.

Znowelizowana ustawa zabrania także sprzedaży papierosów niepełnoletniej młodzieży. Dotychczas zakaz ten dotyczył wyłącznie dzieci poniżej 15 roku życia.

Ustawa, która zacznie obowiązywać od sierpnia przewiduje zainstalowanie w miejscach pracy i w niektórych instytucjach publicznych "gabinetów dla palaczy". Będą one oddzielone od pozostałych pomieszczeń szklanymi ściankami z wentylacją.

Do tej palenie było dozwolone w wydzielonych przestrzeniach w niektórych biurach i instytucjach, ale bez wyraźnego odseparowania przestrzeni dla palaczy od miejsc dla niepalących.