Szef oenzetowskiego Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatycznych (IPCC) Rajendra Kumar Pachauri podał się do dymisji z powodu zarzutów o molestowanie seksualne. Pachauri odrzuca oskarżenia.

Pozew przeciwko 74-letni Pachauriemu złożyła w Indiach 29-letnia pracownica naukowa. Sam Pachauri odrzuca oskarżenia. Kadencja Pachauriego miała się zakończyć w październiku, po 13 latach.

O dymisji Pachauriego, indyjskiego ekonomisty, powiadomiła kierowana przez niego dotąd organizacja. Poinformowano, że zgodnie z procedurą na pełniącego obowiązki prezydenta wyznaczyło dotychczasowego wiceprezydenta Ismaila El Gizulego.

W roku 2007 Rajendra Pachuri odebrał w imieniu IPCC Pokojową Nagrodę Nobla, którą wówczas organizacja podzieliła z byłym wiceprezydentem USA Alem Gore'em.   

(mpw)