Opracowanie własnego odpowiednika Wikipedii - to rosyjski plan ogłoszony przez przedstawicieli znajdującej się w Sankt Petersburgu Biblioteki Prezydenckiej imienia Borysa Jelcyna. Jak podkreślili jego autorzy, chcą w ten sposób zapewnić obywatelom "szczegółową i rzetelną" informację o życiu i rozwoju kraju.

Biblioteka Prezydencka podała, że do opracowania zasobów nowej Wikipedii otrzymała już ponad 50 tysięcy książek i dokumentów archiwalnych z 27 bibliotek w różnych regionach Rosji.

Autorzy nowych zasobów twierdzą, że "połączenie unikatowych materiałów dotyczących poszczególnych regionów w jedną spójną encyklopedię elektroniczną pozwoli w sposób obiektywny i precyzyjny ukazać kraj, jego ludność, wielorakość struktur państwowych i narodowych Rosji".

Placówka w Sankt Petersburgu opracuje nową encyklopedię internetową we współpracy z Rosyjską Biblioteką Narodową.

Nie wiadomo, czy nowy projekt może jakoś wpłynąć na dostęp do istniejącej Wikipedii - pisze Reuters. Przypomina też, że prezydent Rosji Władimir Putin określił internet mianem "specjalnego projektu CIA", a Kreml zapowiedział ochronę swej strefy online przed groźbami z Zachodu, gdy stosunki między przeciwnikami z czasów zimnej wojny załamały się z powodu kryzysu na Ukrainie.

Od lutego władze Rosji mogą blokować strony internetowe bez orzeczenia sądu.

(MRod)