W Moskwie w wieku 83 lat zmarł Władimir Kriuczkow - były szef KGB. W sierpniu 1991 r. Kriuczkow był jednym z głównych organizatorów puczu przeciwko prezydentowi Związku Radzieckiego - Michaiłowi Gorbaczowowi.

Kriuczkow stał na czele KGB w latach 1988-1991. Wcześniej - od 1974 do 1988 r. - kierował radzieckim wywiadem. W latach 50. pracował w służbie dyplomatycznej, a w 60 - w aparacie Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.

Był jednym z najbliższych współpracowników wieloletniego szefa KGB Jurija Andropowa, którego poznał w 1954 roku, gdy obaj pracowali w Ambasadzie ZSRR w Budapeszcie.

W latach 1989-90 wchodził w skład Biura Politycznego KC KPZR.

Po klęsce puczu przeciwko Gorbaczowowi został aresztowany. W lutym 1994 roku objęto go amnestią, zarządzoną przez Dumę Państwową.

W ostatnich latach zajmował się analizami w sferze bezpieczeństwa państwowego.