Naszym priorytetem jest zawarcie nowego traktatu dotyczącego broni jądrowej. Ograniczenia powinny dotyczyć nie tylko liczby głowic, ale i środków przenoszenia - mówił w Genewie szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow.

Według Ławrowa, Bliski Wschód powinien zostać strefą wolną od broni jądrowej. Podpisanie układu o nierozprzestrzenianiu takiego uzbrojenia dawałoby wolną rękę w rozwijaniu energetyki atomowej. Taki zapis rozwiązałby problem z Iranem.