Prezydent Rosji wysoko ocenił wyniki pracy Federalnej Służby Bezpieczeństwa w ubiegłym roku i postawił przed nią nowe zadania. Putin zapowiedział także zwiększenie budżetu FSB, w tym funduszu płac.

Za najważniejsze zadania stojące przed służbą Putin uznał walkę z terroryzmem, ochronę życia gospodarczego przed korupcją, a także przeciwdziałanie próbom wzniecania ekstremizmu oraz ksenofobii przed wyborami do lokalnych zgromadzeń ustawodawczych i do Dumy Państwowej, izby niższej federalnego parlamentu.

Putin w latach 1998-1999 stał na czele Federalnej Służby Bezpieczeństwa, a w dobie ZSRR pracował w KGB. Jako prezydent regularnie bierze udział w posiedzeniach kolegium FSB.