W najbogatszych państwach świata ludzie żyją średnio o ponad trzydzieści lat dłużej niż w krajach najbiedniejszych - wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia. W Wielkiej Brytanii przeciętna długość życia to niemal 79 lat. W Afryce 46.

Według szefa komisji WHO ds. społecznych uwarunkowań zdrowia, profesora epidemiologii Michaela Marmota, decydująće znaczenie ma status społeczny ludzi. Im jest on wyższy, tym większą kontrolę ma człowiek nad własnym życiem.

Z tego powodu występują także ogromne różnice w przeciętnej długości życia nawet na terytorium jednego państwa. Np. najbiedniejsi mieszkańcy Glasgow w Wielkiej Brytanii żyją

przeciętnie zaledwie 54 lata, czyli krócej niż statystyczny mieszkaniec Indii.