Na Litwie istnieje umiarkowane ryzyko rozpowszechnienia się ptasiej grypy - oceniła litewska komisja ds. ekstremalnych. Obradowała w związku z wykryciem kolejnych ognisk choroby w Polsce. Litewskie służby podkreślają, że wirus jeszcze nigdy nie był tak blisko granic kraju.

Po posiedzeniu komisji sekretarz MSW Litwy, Stanislovas Liutkeviczius poinformował, że środki bezpieczeństwa są wystarczające do opanowania sytuacji, jednak należy się przygotować na ewentualną pandemię.

Litewskiej Państwowa Służba Żywności i Weterynarii przypomina, że Litwa i Polska mają 7 wspólnych przedsiębiorstw, w których hodowany jest drób. Każdego tygodnia z Polski na Litwę wwożonych jest ponad 300 tys. jednodniowych kurczaków, a każdego miesiąca ok. 1.000 ton drobiu i produktów drobiowych.

Litwa, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, wprowadziła zakaz importu drobiu z Polski tylko ze stref objętych zakażeniem. Poza tym powołała grupy kontrolerów, którzy przez całą dobę sprawdzają jakość przywożonego z Polski na Litwę mięsa drobiowego.