​Umacnianie przez kraje Trójmorza współpracy Europy i USA jest kluczem do utrzymania pokoju, wzmocnienia demokracji oraz poprawy perspektyw inwestycyjnych, handlowych i gospodarczych - podkreślił we wtorek w Bukareszcie premier Mateusz Morawiecki. Podczas szczytu Inicjatywy Trójmorza mocno zaznaczyłem nasz niepokój i niezgodę na budowę gazociągu Nord Stream 2 - podkreślił Morawiecki.

Na konferencji prasowej w Bukareszcie, gdzie odbywał się szczyt Trójmorza Morawiecki mówił, że jednym z tematów sesji plenarnej było bezpieczeństwo w zakresie gospodarki cyfrowej oraz ryzyka związane z atakami hybrydowymi.

Jak podkreślił, Polska w zakresie cyberbezpieczeństwa "bardzo mocno pracuje nad nowoczesnymi rozwiązaniami". Warto też integrować swoje wysiłki w ramach całego Trójmorza - dodał szef rządu.

Mówiliśmy dużo o tym, jak ważna jest budowa spójnej polityki. To było dzisiaj bardzo widoczne, że 12 krajów sygnatariuszy i uczestników Inicjatywy Tójmorza zacieśnia swoje więzy, ale jest to robione w pełnej spójności i zgodzie w ramach rodziny państw UE - podkreślił Morawiecki.

To - jak Jan Paweł II powiedział - dwa płuca, wschodnie i zachodnie, całej Europy i całej UE mają wzmacniać po pierwsze, całą Europę. Po drugie, my kładziemy również nacisk na umocnienie relacji transatlantyckich - dodał premier.

Szef rządu oświadczył też, że umacnianie przez kraje Trójmorza współpracy Europy i USA jest kluczem do "utrzymania pokoju, do wzmocnienia demokracji, ale również do poprawy perspektyw inwestycyjnych, handlowych i gospodarczych". 

Premier: Mocno zaznaczyłem naszą niezgodę na Nord Stream 2

Podczas szczytu Inicjatywy Trójmorza mocno zaznaczyłem nasz niepokój i niezgodę na budowę gazociągu Nord Stream 2 - podkreślił Mateusz Morawiecki. Według niego, ważne jest doprowadzenie do faktycznego uniezależniania Europy od rosyjskiego gazu.

Na konferencji prasowej premier poinformował, że podczas rozmów "mocno zaznaczył nasz niepokój i niezgodę" na gazociąg Nord Stream 2 - między Rosją a Niemcami. Jak wskazał, gazociąg zwiększy możliwości przesyłu gazu z Rosji do Europy. W ocenie Morawieckiego, "to nie jest dywersyfikacja, to jest dalsza monopolizacja" rynku.

Szef rządu dodał, że ten temat poruszył również w rozmowie z sekretarzem ds. energii USA Rickiem Perry'm. Rozmawiałem z nim, jak ważne jest doprowadzenie do faktycznej dywersyfikacji, uniezależniania Europy - ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej - od rosyjskiego gazu - podkreślił Morawiecki.

Zaznaczył, że inicjatywy Trójmorza mają też służyć uniezależnieniu Europy od gazu z Rosji.

Mateusz Morawiecki nawiązał do słów Johna F. Kennedy'ego

Inicjatywa Trójmorza może przynieść "wiele pozytywnego" całej UE; przemodelowujemy mapę Europy, pokazując, że kraje centralnej i wschodniej Europy chcą i mogą przyczynić się do wzmocnienia fundamentów ekonomicznych UE - mówił premier.

Premier podkreślił, że Inicjatywa Trójmorza tworzy historię. Jak dodał, "celem inicjatywy jest budowa mostów w Europie"; nie tylko - jak zaznaczył - w infrastrukturze, ale też jeśli chodzi o wspólne wyobrażenie Europy.

W tym kontekście nawiązał do słów b. prezydenta USA Johna F. Kennedy'ego. Mój przekaz na dziś, to nie powinniśmy pytać, co Europa może zrobić dla nas, ale co my możemy zrobić dla Europy - powiedział szef rządu. Jak dodał, w jego ocenie Trójmorze może przynieść "wiele pozytywnego" całej UE.

Morawiecki zwrócił ponadto uwagę, że projekt europejski powstał przy wsparciu USA. Jak kontynuował, "obecnie przemodelowujemy mapę Europy, pokazując, że kraje centralnej i wschodniej Europy chcą i mogą kontrybuować we wzmocnieniu fundamentów ekonomicznych UE".

Premier wskazywał też na wielkość krajów regionu, liczbę ludności oraz ich wzrost gospodarczy. Mamy więc dużo do zaoferowania UE - ocenił.

Zwrócił uwagę, że obecnie pracujemy nad szczegółami dotyczącymi priorytetowych obszarów takich jak energetyka, transport i cyfryzacja. Jak mówił, to kluczowe obszary jeśli chodzi o wzrost naszych rynków w przyszłości.

Nawiązując do kwestii energetyki - której premier poświęcił najwięcej uwagi - Morawiecki wskazał, że główne szlaki dostaw prowadzą ze Wschodu na Zachód. Zaznaczył jednak, że powinniśmy rozwijać kierunek Północ-Południe.

Wszyscy zgadzamy się że jest potrzeba stworzenia wspólnego, wolnego rynku gazu w naszym regionie. Niezbędny jest też niezależny system transferu energii, oparty na kryteriach ekonomicznych i bezpieczeństwa - mówił Morawiecki.

Premier wskazywał ponadto, że w regionie państw Trójmorza realizowanych jest - lub wkrótce będzie - ponad 150 dużych projektów infrastrukturalnych, w tym 67 transportowych.

Ten potencjał został już odkryty przez Unię Europejską. Pięć z dziewięciu priorytetowych korytarzy transportowych w Unii przebiega przez państwa Trójmorza - to esencja europejskiej polityki spójności - stwierdził Morawiecki.

Premier podziękował też szefowi Komisji Europejskiej Jean-Claude'owi Junckerowi za zrozumienie tych priorytetów. Wyraził jednocześnie nadzieję, że w następnej perspektywie budżetowej ten wymiar będzie wyeksponowany.

Inicjatywa Trójmorza jest platformą współpracy prezydentów 12 państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Jej celem jest wzmacnianie spójności UE poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej.

Członkami Inicjatywy Trójmorza są: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. W lipcu ub.r. w Warszawie odbył się drugi szczyt Trójmorza, którego gościem specjalnym był prezydent USA Donald Trump.

(ph)